Lagerstroemia x Tuscarora

Lagerstroemia x Tuscarora